Podnikateľský úver
JEDNODUCHO A V PRAVÝ ČAS. TERAZ UŽ OD 6,9% P.A.

  • Podmienkou je zabezpečenie úveru nehnuteľným majetkom.
  • Poskytujeme prevádzkový úver, investičný úver aj bezúčelový úver.
  • Lehota splatnosti úveru môže byť od 2 až do 10 rokov.
  • Odklad splácania istiny úveru je možný až na 6 mesiacov.
  • Možnosť čerpania úveru jednorazovo alebo postupne podľa potrieb klienta.
  • Úroková sadzba je od 6,9 % p. a. do 15 % p. a., pričom sadzba sa odvíja od podnikateľského zámeru, bonity klienta a založenej nehnuteľnosti.
  • Poskytujeme len úvery zabezpečené záložným právom na tuzemské nehnuteľnosti do výšky 50 % trhovej hodnoty založených nehnuteľností.
  • Možnosť získania spätného bonusu pri riadnom splácaní úveru.
  • Nezáväznú ponuku Vám poskytneme do 48 hodín po dodaní všetkých požadovaných pokladov.

Naša spoločnosť sa nezaoberá poskytovaním spotrebiteľských úverov pre fyzické osoby - nepodnikateľov.