Lízing
TERAZ VÝHODNÉ FINANCOVANIE AŽ DO VÝŠKY 80%

  • Poskytujeme lízingy na automobily, stroje, technológie, nehnuteľnosti a iné.
  • Doba lízingu môže byť od 3 až do 10 rokov.
  • Výška akontácie je možná už od 20 % z obstarávacej ceny predmetu lízingu.
  • Schválenie lízingu je rýchle a administratívne nenáročné.

Naša spoločnosť sa nezaoberá poskytovaním spotrebiteľských úverov a lízingov pre fyzické osoby - nepodnikateľov.